Telwoorden (telwoorden) zijn woorden die een nummer of rangnummer van iets aangeven. Er zijn twee soorten telwoorden: hoofdtelwoorden en rangtelwoorden . Beide soorten komen voor in specifieke en onbepaalde vorm. Hoofdtelwoorden geven een precies getal, rangtelwoorden geven een rangnummer.

Er zijn 2 vormen van hoofdtelwoorden: bepaalde hoofdtelwoorden en onbepaalde hoofdtelwoorden. Bepaalde hoofdtelwoorden zijn getallen als: vier, tien, duizend.

Onbepaalde nummers zijn vormen van de woorden veel en weinig. En hun mate van vergelijking: veel, meer, meest / weinig, minder minst.

Er zijn ook 2 vormen van rangnummers: definitieve rangnummers en onbepaalde rangnummers (bepaald rangtelwoord en onbepaald rangtelwoord). Bepaalde rangnummers zijn nummers met -de of -ste achter zich, zoals: tiende, vijftiende, achtste.

Onbepaalde rangnummers tonen de rangorde van woorden: eerste, laatste, middelste (eerste, laatste).

Oefening: