Werkwoorden kunnen over het algemeen worden gedefinieerd als een woordtype dat een actie, gebeurtenis of voorwaarde uitdrukt. Het werkwoord vormt samen met het onderwerp en mogelijk een of meer objecten de basis voor een zin. Een voorbeeld van een werkwoord is: ik loop.

U kunt werkwoorden op verschillende manieren herkennen. Werkwoorden bestaan ​​uit dingen die gebeuren, dingen die je kunt doen en iets dat je bent.

als je de zin in de verleden tijd verandert, veranderen de werkwoorden ook in hun verleden tijd.

De werkwoorden “hebben, zijn en worden” worden gebruikt om uit te leggen wat je bent.